fbpx

Gel za ruke Proxentin 30ml

140,00 RSD bez PDV-a

Proxentin gel za suvo pranje i dezinfekciju ruku je biocidni proizvod na bazi alkohola

Predstavlja vid prevencije i zaštite od virusa, bakterija i gljivica

Veoma prijatnog mirisa, ne masti kožu i ne isušuje

Moze se koristiit vise puta tokom dana

Opis

Registorvan je kao biocidni proizvod

Broj rešenja: 532-01-1427/2020-03 od 27.05.2020 god.

Deluje na: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Esherichia coliEnteriococcus hirae, Salmonellae Typhimurium, Candida albicans

Rok trajanja: 2 godine

Obaveštenja o opasnostima: Zapaljiva tečnost i para. Dovodi do jake iritacije oka.Može da izazove pospanost i nesvesticu.

Obaveštenja o merama predostrožnosti: Čuvati van domašaja dece. Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Skladištiti na dobro provetrenom mestu. Držati na hladnom. Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa propisima kojima se uređuje upravljanje otpadom.

Skladištenje: Čuvati u dobro zatvorenim posudama. Čuvati u hladnoj i dobro provetrenoj prostoriji. Čuvati odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje. Zaštititi od otvorenog plamena, toplote i direktnih sunčevih zraka.

Prva pomoć: Ako se proguta: Ne izazivati povraćanje. Lekaru pokazati bezbednosni list ili etiketu. Isprati usta vodom! Potražiti medicinsku pomoć. Licu bez svesti ne stavljati ništa u usta. Ako dospe u oči: Otvorene oči, i ispod kapaka, odmah isprati s puno tekuće vode (nekoliko minuta). U slučaju pojave i zadržavanja simptoma potražiti pomoć lekara.

Dodatne informacije

Težina 30 g