fbpx

Osnovno i rezervno punjenje za prvu pomoć tip TS-3

3.300,00 RSD bez PDV-a

Osnovno i rezervno punjenje za prvu pomoć, set: TS-3

Za pravne subjekte do 20 zaposlenih

Na osnovu uredbe o obaveznim sredstvima i opremi za ličnu i kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća (Sl.glasnik RS BR.3/2011 i 37/2015 )

Šifra proizvoda: ts3p Kategorija: Oznake: ,

Opis

Zakonska regulativa

Ovaj proizvod je izrađen u skladu sa  Zakonom o bezbednosti zdravlja na radu (,,Službeni glasnik RS“, br. 101/05 i 91/15 i 113/2017),  koji je stupio na snagu 07.01.2017. godine, i Pravilnikom o načinu pružanja prve pomoćivrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestunačinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći („SlGlasnik RS br. 109/2016“) ( u daljem dekstuPravilnik) , koji je stupio na snagu 07.01.2017 a odnosi se na pružanje prve pomoći kao i vrsti sredstava i opreme na radnom mestu za pružanje prve pomoć. NIVA doo Žabalj je nosilac svih potrebnih dozvola Ministarstva zdravlja i rešenja Agencije za lekove i medicinska sredstva, za proizvodnju i stavljanja u promet ovog proizvoda

Određivanje potrebnog broja kompleta prve pomoći

Sva Pravna lica na teritoriji Srbije  su u obavezi da poseduju komplet za pružanje prve pomoći, usklađen sa važećim Pravilnikom. Broj kompleta prve pomoći koje pravno lice treba da ima, računa se prema sledećim obrascima :

  • Za poslovne lokacije do 20 zaposlenih = 1 komplet za prvu pomoć
  • Za poslovne lokacije od 20-100 zaposlenih =2 kompleta za prvu pomoć
  • Dalje, na svakih 100 zaposlenih još po jedan komplet za prvu pomoć

 

Rok upotrebe: 5 godina

 

Specifikacija sadržaja:

Naziv materijala: Kom.
Kompresa od gaze, sterilna 10 cm x 10 cm 5 kom
Pamučna  gaza, sterilna  1/4 m 5 kom
Pamučna  gaza, sterilna 1/2 m 5 kom
Pamučna  gaza, sterilna 1 m 5 kom
Kaliko zavoj-utkan rub 10 cm x 5 m 5 kom
Kaliko zavoj-utkan rub 8 cm x 5 m 5 kom
NIVA Flaster na kalemu 2,5 cm x 5 m 2 kom
Adhezivni zavojni materijal (lepljivi flaster sa jastučićem)  1 kut
NIVA Trougla marama veličine 100 cm x 100 cm x 140 cm 5 kom
Igla sigurnica 5 kom
Makaze za prvu pomoć 1 kom
Rukavice za jednokratnu upotrebu 5 pari
Pamučna vata 100 g 2 kom
Nejodno antiseptičko sredstvo za kožu 1 kom
Specifikacija sadržaja 1 kom
Uputstvo  i postupci za pružanje prve pomoći 1 kom

Specifikacija sadržaja TS – 3

 

Pravilnik pruzanje prve pomoci

Dodatne informacije

Težina 700 g